Tillbaka

Image

Urbanis Africa Ltd

Urbanis Africa Ltd är ett fastighetsutvecklingsbolag som inriktar sig på bostäder för dem som befinner sig i botten av inkomstpyramiden och den växande afrikanska medelklassen, det vill säga alla som kan börja konsumera i liten skala, eftersom de inte längre lever under fattigdomsgränsen på mindre än två dollar om dagen.

Bolaget har sitt säte i Kenyas huvudstad Nairobi, men ser hela regionen söder om Sahara som sin marknad

Urbanis Africa erbjuder tjänster i hela värdekedjan, från ritbordet och markfrågor till förvaltning av färdiga fastigheter, över projektfinansiering, byggnation, försäljning och finansiering hos slutkunden, som ofta är en förstagångsköpare som behöver råd och hjälp.

Urbanis Africa uppför den nya staden Kaputiei, sex mil söder om Nairobi, och ansvarar där för uppförandet av över tvåtusen nya bostadshus, jämte kommersiella fastigheter och byggnader för samhällsservice.