Affärsidé

Vår affärsidé är att investera i fastighetsutveckling i afrikanska länder söder om Sahara.

Vision

Vår vision är att vanliga människor i Afrika söder om Sahara ska kunna bo bra genom att ha tillgång till överkomliga bostäder och inkluderande finansiella strukturer.

Mission

Vi brinner för bra boende för vanliga människor i Afrika söder om Sahara.

Styrelse

Göran Wellander (ordf)
Olf Gundersen
Kerstin Häggström
Ulf Ragnerstam


Värdegrund

• Alla människor har samma absoluta och okränkbara människovärde.

• Människan har en inneboende kraft att lyfta sig själv och förändra sin situation.

• Varje människa har, utifrån sina egna förutsättningar, ett personligt ansvar för sina handlingar.

• Solidaritet mellan människor är en kraft för förändring.

• Alla människor har grundläggande rättigheter, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationellt eller socialt ursprung, politisk åsikt eller var de bor.

• För att möta globala utmaningar behöver vi ta ansvar för varandra.

• Marknadsekonomi som system är en kraft som kan skapa och fördela välstånd.

• Varaktiga lösningar som möter människors behov kräver ömsesidig respekt för lokala förutsättningar, lokal förankring och långsiktigt ansvarstagande.Ett hem för en familj i slumområdet Mathare i Kenyas huvudstad Nairobi. Att bo där är inte gratis. Hyran skall betalas, men huset kan rivas när som helst, eller brinna ner.


Ett hem i Kaputiei, sex mil söder om Nairobi. Där leder Urbanis Africa byggnationen av flera tusen bostäder anpassade till vad människor har råd att betala för att skaffa sig ett riktigt eget hem.